|  | 

Wychowanie w grupie klasowej

Aktywizowanie uczniów w działalności grupowej

Nie ulega jednak wątpliwości, że zwłaszcza w klasach V—VIII aktywizacja stanowi jeden z podstawowych czynników skutecznych oddziaływań wychowawczych. Ale z drugiej strony nie sposób nie zdawać sobie sprawy również z pewnych niebezpieczeństw, związanych z niewłaściwym wykorzystaniem działalności grupowej w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Niebezpieczeństwa takie powstają zwłaszcza wtedy, gdy:

  • nauczyciel nie przejawia większego zainteresowania działalnością grupową uczniów,
  • członkowie grupy odczuwają powierzone im zadanie jako narzucone,
  • jedna grupa spełnia dwa lub kilka zadań, podczas gdy inne grupy nie spełniają żadnych zadań,
  • istnieje zbyt silna rywalizacja pomiędzy poszczególnymi grupami,
  • grupa przeradza się w tzw. paczkę,
  • w grupie wykonuje zadania jeden lub co najwyżej dwóch jego członków,
  • grupa daje większe szanse uczniom bardziej zdolnym niż mniej zdolnym.

Jednym z powyższych niebezpieczeństw niewłaściwego aktywizowania uczniów w działalności grupowej jest brak konsekwencji w postawie nauczyciela wobec zainicjowanych przez niego prac zespołowych na terenie klasy. Nie powinien On zapominać ani na chwilę, że uczniowie chcą, aby dostrzegano ich wysiłek. Wobec tego nie wystarczy ustalać wspólnie z nimi programu działalności grupowej, trzeba koniecznie interesować się przebiegiem realizacji postulowanych poprzednio zadań. Nie wymaga to bynajmniej zbyt wielu poświęceń ze ‘ strony pedagoga. Wystarczy przed lub po lekcji porozmawiać z członkami jednego przynajmniej zespołu na temat osiągniętych wyników. Okazją do tego może być również omawiany temat lekcyjny, zachowanie się uczniów, jak również rozmaite kontakty pozalekcyjne. Jedno jest pewne: uczniowie muszą mieć świadomość, że zadania, które wykonują są wysoko oceniane przez nauczycieli.

aktywizowanie-uczniow-w-dzialalnosci-grupowej

ABOUT THE AUTHOR

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website