|  | 

Wychowanie w grupie klasowej

Dyskusja klasowa nie miałaby sensu, gdyby była pozbawiona ogólnej struktury logicznej

Formalny tok zabierania przez uczniów głosu w gruncie rzeczy jednak jak sugerowano wyżej ogranicza się w dużej mierze do mówienia na temat określonego problemu. Tak więc struktura logiczna dyskusji klasowej polega przede wszystkim na tym, że uczniowie mówią podczas niej o sprawach związanych bezpośrednio lub pośrednio z głównym tematem jej rozważań. Innym formalnym wymogiem dyskusji, zabezpieczającym odpowiednią jej strukturę logiczną, jest konieczność wyrażania przez uczniów swych propozycji, opinii, przekonań i postaw wobec zagadnień poruszonych w dyskusji. Fakt ten stwarza sprzyjające warunki do wyłonienia różnych stanowisk w tej samej sprawie, reprezentowanych przez różnych uczniów. To z kolei zmusza uczniów do obrony swego stanowiska i tym samym wyzwala w nich takie procesy intelektualne, jak wnioskowanie i dowodzenie. Nie ulega też wątpliwości, że im bardziej dyskusja toczy się na płaszczyźnie uzasadniania własnego punktu widzenia poszczególnych uczniów, tym jest ona niewątpliwie bardziej wartościowa i rokuje duże nadzieje na jej powodzenie.

dyskusja-klasowa-nie-mialaby-sensu-gdyby-byla-pozbawiona-ogolnej-struktury-logicznej

ABOUT THE AUTHOR

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website