|  | 

Wychowanie w grupie klasowej

Interferometr macha zehndera

O tym, że działalność zespołowa uczniów może odegrać ważną rolę w procesie nauczania i wychowania świadczą łatwo zauważalne naturalne tendencje wśród dzieci i młodzieży do tworzenia bardziej lub mniej trwałych grup rówieśniczych. Tendencje te jak utrzymują psychologowie pogłębiają się -z wiekiem uczniów, będąc zjawiskiem niemal powszechnym w wyższych klasach szkoły podstawowej i w szkole średniej. Ale zaczątki autonomicznego życia zespołowego pojawiają się już w szóstym roku życia dziecka. Toteż nawet uczniowie z klas pierwszych i drugich interesują się społecznymi sprawami swojej klasy. Zabiegają o przyjaciół, z którymi mogliby wspólnie bawić się i pracować. Nie jest też obojętna pozycja, jaką zajmują w strukturze społecznej klasy, i rola, jaką w niej pełnią. Jednak nie mają oni jeszcze wyrobionego poczucia wspólnoty celów i zadań. Żyją niejako „własnym życiem”. Z trudnością tylko podlegają wpływom opinii społecznej klasy. Pod tym względem inna zupełnie sytuacja istnieje w klasach trzecich i czwartych, w których opinia społeczna klasy jest już niebagatelnym czynnikiem regulacji zachowania się uczniów. W związku z tym boleśniej przeżywają udzielaną im naganę wobec całej klasy niż ,,w cztery oczy”.
Tworzące się wśród uczniów w młodszym wieku (7—10 lat) grupy rówieśnicze są grupami mało spójnymi, o wybitnie niestałej strukturze i zmieniających się szybko normach grupowych. Dzieje się tak przeważnie z tego powodu, że.uczniowie ci nie potrafią zgodnie współżyć i współpracować, i nie są zdolni do dłuższych wysiłków. Nie oznacza to bynajmniej, że w klasach tych należałoby całkowicie zrezygnować z działalności zespołowej uczniów. Nie można jednak wprowadzać jej „na siłę”, nie licząc się z poziomem rozwojowym właściwym dla uczniów w tym wieku. Mechanizm życia zespołowego uczniów jest ukształtowany w pełni dopiero w wyższych klasach szkoły podstawowej, tj. w klasach V—VIII.

interferometr-macha-zehndera

ABOUT THE AUTHOR

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website