|  | 

Wychowanie w grupie klasowej

Korzyści i przeszkody dyskusji

Dyskusja nie jest łatwą techniką wychowawczą. Gdyby nie korzyści jakie w sobie kryje, można by z niej zrezygnować na rzecz metod dużo prostszych i nie wymagających tak starannych przygotowań zarówno ze strony nauczycieli, jak i uczniów. Dyskusja daje m.in. następujące korzyści: pozwala na lepsze poznanie przez nauczycieli indywidualnych opinii i przekonań uczniów, pomaga rozwiązać nurtujące klasę trudne problemy i niejednokrotnie kończy się podjęciem wspólnej decyzji w sprawach istotnych dla klasy, ożywia kontakty społeczne między poszczególnymi uczniami i między uczniami i nauczycielem, zablokowane dotychczas przez bardziej formalne metody oddziaływań wychowawczych, wyzwala żywotność klasy i konkretne działanie uczniów, dzięki czemu umożliwia realizację ważnych celów klasy i szkoły,
zwiększa zazwyczaj spoistość stosunków społecznych klasy szkolnej, przyczynia się do zmiany opinii, przekonań i postaw uczniów, pozwala na ocenę i kontrolę przez nauczyciela procesów rozumowania uczniów, zwłaszcza zaś wnioskowania i dowodzenia, kształtuje u uczniów poczucie odpowiedzialności za to, co dzieje się w klasie.

korzysci-i-przeszkody-dyskusji

ABOUT THE AUTHOR

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website