|  | 

Wychowanie w grupie klasowej

Niebezpieczeństwem dla właściwie pojętej działalności

Może być także wykonywanie w obrębie grupy zakreślonych zadań tylko przez jednego lub dwóch jej członków. Jest to zjawisko dość często spotykane w klasie. Zdarza się zwłaszcza wówczas, gdy wychowawca nie interesuje się pracą grupy lub też gdy utworzona grupa nie przejawia większego zainteresowania powierzoną jej pracą. Uniknąć tego można zatem łatwo przez podsunięcie grupie zadań możliwie najbardziej dla niej atrakcyjnych oraz poprzez zainteresowanie się wychowawcy klasy postępami poszczególnych członków grupy w zakresie podjętych przez nią prac. Inne niebezpieczeństwo działalności grupowej w klasie wynika stąd, że w niektórych grupach uczniowie zdolniejsi są specjalnie uprzywilejowani. W grupach tych „liczy się” tylko ich punkt widzenia. Uczniowie mniej zdolni są całkowicie im podporządkowani i niewiele mają do powiedzenia. W takich warunkach działalność grupowa praktycznie nie istnieje. W istocie rzeczy czynnymi są jedynie uczniowie najzdolniejsi. Zapobiec temu można, częściowo przynajmniej, przez powierzanie odpowiedzialnych funkcji także uczniom mniej zdolnym przez dyskretne podkreślanie ich zasług dla grupy. Ponadto organizując działalność grupową w klasie dobrze wiedzieć, że żadna działalność nawet najbardziej atrakcyjna nie „porwie” uczniów, i że pozbawiona będzie większych wartości wychowawczych, jeśli nie zorganizuje się jej na starannie przygotowanym gruncie. Przede wszystkim nie wolno „przeskakiwać” wspomnianego wyżej przygotowawczego etapu powstawania grupy. Uczniowie muszą być świadomi, że ich uczestnictwo w działalności grupowej ma głębszy sens społeczny. Nigdy więc nie wolno organizować jej „na siłę” lub drogą administracyjnych zaleceń.

niebezpieczenstwem-dla-wlasciwie-pojetej-dzialalnosci

ABOUT THE AUTHOR

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website