|  | 

Wychowanie w grupie klasowej

Przebieg narad ideowo-społecznych jest równoznaczny z dobrze zorganizowaną dyskusją klasową

W tym przypadku należy jednak większą wagę przywiązywać do starannych przemyśleń i przygotowań, niż ma to miejsce w związku z jakąkolwiek inną naradą uczniowską. Problemy ideowo-społeczne bowiem, nie zawsze związane z aktualną sytuacją życiową uczniów, wymagają szczególnego podejścia ze strony nauczyciela. Poza tym problemy takie są zbieżne z niejednym tematem lekcji historii, języka polskiego, geografii i dlatego omawiając je podczas narad ideowo-społecznych należy dążyć do tego, aby nie przypominały one zwykłej lekcji szkolnej. Chodzi o to, aby omawianie tych problemów podczas narady nie wynikało tylko z odczuwanej przez uczniów konieczności skupienia się na omawianym temacie, ale przede wszystkim z doceniania przez nich doniosłej ważności dyskutowanych problemów. Z powyższych względów nauczyciel w przygotowaniu i planowaniu narady ideowo-społecznej powinien:

  • określić temat i cel narady,
  • zastanowić się nad sposobem przedstawienia problemu, jaki ma być podstawowym przedmiotem rozważań narady,
  • przemyśleć co najmniej dwa lub kilka możliwych rozwiązań danego problemu, do jakich ewentualnie dojdą uczniowie w trakcie narady,
  • przewidzieć niektóre przynajmniej pytania, jakie uczniowie mogą postawić nauczycielowi podczas narady, oraz zastanowić się nad poprawną na nie odpowiedzią,
  • przygotować pytania, za pomocą których nauczyciel będzie mógł ożywić dyskusję uczniów oraz obmyślić sposób zachęty dla tych uczniów, którzy z reguły niechętnie zabierają głos w dyskusji.
przebieg-narad-ideowo-spolecznych-jest-rownoznaczny-z-dobrze-zorganizowana-dyskusja-klasowa

ABOUT THE AUTHOR

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website