|  | 

Wychowanie w grupie klasowej

Techniki wychowawcze dotyczące zachowąnia się uczniów

Żadna klasa jako grupa społeczna nie jest pozbawiona w zasadzie problemów natury wychowawczej, przejawiających się np. w niedostosowaniu społecznym uczniów. Na terenie każdej klasy można wymienić uczniów bardziej lub mniej przestrzegających obowiązujące w szkole przepisy. Od czasu do czasu zdarzają się też przypadki utrudniające normalną pracę z uczniami. Wymagają one rozsądnej interwencji nauczyciela. Dopomóc mu w tym mogą techniki wychowawcze dotyczące zachowania się uczniów. Techniki takie mogą zajmować się bądź to zachowaniem się jednego ucznia, bądź też całą klasą lub kilkoma uczniami jednocześnie. Techniki wychowawcze, których przedmiotem jest zachowanie tylko jednego ucznia, nazywam w odróżnieniu od innych tego typu technik naradami wychowawczymi. Pozostałe zaś mogą przybrać formę technik socjo dramatycznych lub technik decyzji grupowej. Narady wychowawcze mają na celu umożliwić uczniowi, którego zachowanie się jest przedmiotem tego typu narady, poznanie siebie w świetle opinii, jaką mają o nim jego koledzy z klasy. Pozostałym zaś uczniom dają szansę zgłaszania coraz bardziej obiektywnych ocen, a tym samym wyzbycia się ewentualnych uprzedzeń wobec kolegi.

techniki-wychowawcze-dotyczace-zachowania-sie-uczniow

ABOUT THE AUTHOR

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website