|  | 

Wychowanie w grupie klasowej

Znaczenie zasad organizacji pracy i życia uczniów w inspirowaniu ich działalności grupowej przez nauczyciela

Działalność grupowa (zespołowa), a także zbiorowa może przejawiać się nie tylko w obrębie danej klasy, lecz również we współdziałaniu współzawodnictwie pomiędzy różnymi klasami, a nawet szkołami. Im szerszy istnieje front takiej działalności, tym lepiej spełnia ona swoje zadanie jako czynnik scalający klasę szkolną zarówno pod względem jej spoistości, jak i struktury społecznej. Funkcja taka nie przysługuje jednak wszelkiej działalności grupowej. Spełnia ją jedynie działalność grupowa odpowiednio zorganizowana. Chodzi o to, aby wszelkie działanie uczniów:

  • stało się dla nich osobistym zadaniem,
  • nie było działaniem odizolowanym, pozbawionym społecznego sensu,
  • było działaniem celowym, wydajnym i oszczędnym,
  • było działaniem rzetelnym i dokładnym, liczącym się z podjętymi uprzednio zobowiązaniami,
  • podlegało systematycznej ocenie z ich strony. Inaczej mówiąc
  • organizacja działalności grupowej uczniów może wynikać z pięciu podstawowych jej zasad, czyli najogólniejszych wskazań tzw. „dobrej roboty”, mianowicie: 1) zasady humanizacji, 2) zasady kooperacji,

Zasady ekonomii, zasady karności, ładu i porządku oraz zasady racjonalizacji.
Zasada humanizacji wyraża się w konieczności tworzenia takich warunków pracy i życia uczniów, aby wykonywane przez nich zadania podlegały możliwie szybko procesowi uwewnętrznienia (internalizacji), czyli aby konkretna praca uczniów „mobilizowała aktywność, zwłaszcza intelektualną, wywoływała poczucie sensu i społecznej doniosłości wykonywanych działań, stwarzała perspektywy sukcesu, a jednocześnie odpowiedzialności za wyniki”. Miarą przestrzegania tej zasady są stawiane przez nauczyciela odpowiednie wymagania i poszanowanie ich jako równoprawnych i pełnowartościowych (przynajmniej potencjalnie) członków społeczności szkolnej. Słowem, wymaga od nauczyciela odwoływania się do postawy demokratycznej ale nie tej w jej skrajnym ujęciu.

znaczenie-zasad-organizacji-pracy-i-zycia-uczniow-w-inspirowaniu-ich-dzialalnosci-grupowej-przez-nauczyciela

ABOUT THE AUTHOR

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website