| charakterystyka rejenta milczka

charakterystyka rejenta milczka

  • Charakterystyka rejenta milczka

    Są panujące między uczniami stosunki oparte raczej na współdziałaniu i współpracy niż aa współzawodnictwie. Pod tym względem dużo nowego światła rzuciły badania M. Deutscha. W wyniku swych badań doszedł do przekonania, że sytuacja, w której członkowie grupy pozostawali w stosunkach współdziałania, była bardziej dla nich pociągająca niż sytuacja, w której miało miejsce współzawodnictwo. Członkowie w…

    Read More