| demencja starcza a alzheimer

demencja starcza a alzheimer

  • Taniciuszek6 po angielsku

    Może być przeświadczenie uczniów o zbytniej dominacji niektórych z nich lub o innych niewłaściwych przejawach ich zachowania się. Wśród uczniów nie zawsze chętnie widziani są tzw. „prymusi”, nie zawsze uznaniem kolegów cieszą się ci, którzy za wszelką cenę usiłują „wkupić się” w łaskę nauczycieli lub wyróżnić się w sposób mało zasłużony. Słowem, nielubiani przeważnie są…

    Read More