| gimnazjum rokietnica trakt napoleoński

gimnazjum rokietnica trakt napoleoński

  • Gimnazjum rokietnica trakt napoleoński

    Zarówno zmniejszających, jak i zwiększających spoistość klasy szkolnej wynika niedwuznacznie potrzeba głębszej i systematycznej refleksji nauczyciela nad własnymi metodami pracy wychowawczej. Potrzebę taką dyktuje fakt pełnej jego odpowiedzialności za istniejącą spoistość w klasie szkolnej. Byłoby niewybaczalnym błędem pozostawienie tworzenia się spoistości klasy szkolnej jej własnemu i przypadkowemu rozwojowi. Spoistość bowiem klasy szkolnej jako wypadkowa sił,…

    Read More