| interferometr macha zehndera

interferometr macha zehndera

  • Interferometr macha zehndera

    O tym, że działalność zespołowa uczniów może odegrać ważną rolę w procesie nauczania i wychowania świadczą łatwo zauważalne naturalne tendencje wśród dzieci i młodzieży do tworzenia bardziej lub mniej trwałych grup rówieśniczych. Tendencje te jak utrzymują psychologowie pogłębiają się -z wiekiem uczniów, będąc zjawiskiem niemal powszechnym w wyższych klasach szkoły podstawowej i w szkole średniej….

    Read More