| jak napisać autocharakterystykę

jak napisać autocharakterystykę

  • Jak napisać autocharakterystykę

    Przebiegające odpowiednio procesy i zjawiska grupowe w klasie szkolnej, stanowią istotnie ważne ogniwo w ogólnym rozwoju, pożądanym tak ze społecznego, jak i wychowawczego punktu widzenia. Toteż trudno wyobrazić sobie skuteczną pracę nauczyciela bez należytego wykorzystania przez niego wpływów dynamiki grupowej klasy dla celów wychowawczych. Wykorzystać je może w rozmaity sposób, np. poprzez stwarzanie warunków sprzyjających…

    Read More