| joanna sałyga wołomin

joanna sałyga wołomin

  • Joanna sałyga wołomin

    J. Piaget zwrócił on uwagę przede wszystkim na powiązanie logicznego i krytycznego myślenia uczniów z ich działalnością w małych kilkuosobowych grupach. Jego zdaniem uczeń rozumuje najbardziej poprawnie w warunkach wzajemnej konfrontacji i wspólnej wymiany myśli, zwłaszcza podczas wspólnie rozwiązywanych problemów, wysuwanych przez samych uczniów lub nauczycieli. Przeto słuszny jest postulat, aby zaprawiać dzieci do działalności…

    Read More