| kiedy wykonac test ciazowy

kiedy wykonac test ciazowy

  • Kiedy wykonac test ciazowy

    Przeprowadził badania nad wpływem działalności zespołowej uczniów (klas dziesiątych w szkołach licealnych) w procesie problemowego nauczania fizyki. Badaniami objęto 4 klasy eksperymentalne, 3 pół eksperymentalne i 2 kontrolne. W klasach eksperymentalnych uczniowie rozwiązywali problemy w grupach, w klasach pół eksperymentalnych rozwiązywali je indywidualnie, a w klasach kontrolnych nauczano w sposób tradycyjny. Eksperyment pedagogiczny trwał około…

    Read More