| koń trojański frazeologizm

koń trojański frazeologizm

  • Koń trojański frazeologizm

    Przykładem badań nad przydatnością działalności zespołowej w procesie wychowawczym mogą być badania P. Chrzanowskiego i Z. Zaborowskiego. Badali oni wpływ pracy grupowej na postawy społeczne uczniów, a zwłaszcza na układ stosunków społecznych w klasie. Badania miały miejsce w czwartej klasie szkoły podstawowej.- Przeprowadzone były metodą eksperymentu pedagogicznego. Klasę podzielono na sześcioosobowe grupy. Każdej z nich…

    Read More