| krańcowa skłonność do oszczędzania

krańcowa skłonność do oszczędzania

  • Krańcowa skłonność do oszczędzania

    Zwłaszcza myślenie i to poprzez stawianie ich przed koniecznością odwoływania się do zdobytej i posiadanej przez nich wiedzy celem wspólnego rozwiązywania określonych problemów, skłania wszystkich, bez wyjątku, uczniów do czynnego udziału w zajęciach szkolnych, przez co zapewnia im lepsze wyniki w nauce i pracy społecznej, uczy zorganizowanej współpracy z innymi, pozwalając przezwyciężyć nieśmiałość, egotyczną rywalizację i chęć wywyższania…

    Read More