| step up cda

step up cda

  • Step up cda

    Przedstawione wyżej sposoby organizowania grup uczniowskich nie wyczerpują wszystkich możliwości w tym zakresie i nie ukazują, koniecznych uwarunkowań jakie towarzyszyć powinny powoływaniu tych grup w klasie szkolnej. Powoływanie ich nie miało by sensu, gdyby nie istniał w klasie swoisty klimat psychiczny, sprzyjający organizowaniu takich grup. Chodzi tu przede wszystkim o to, aby uczniowie odczuwali potrzebę zrzeszania…

    Read More