| strzelec cda

strzelec cda

  • Strzelec cda

    Organizowanie w klasie grup uczniowskich jest podporządkowane z reguły określonym formom działalności, jakie uczniowie mają wykonać dla dobra społeczności klasowej lub szkolnej. Formy te mogą być różnorodne, poczynając od bardzo prostych, jak utrzymanie porządku w klasie, a kończąc na bardziej złożonych, jak organizowanie wycieczki, wysuwanie i formułowanie problemów itp. Na ogół można wyróżnić formy działalności grupowej,…

    Read More