| zrosty po cesarce

zrosty po cesarce

  • Zrosty po cesarce

    Nagrywane na taśmie magnetofonowej. Audycje te mogą obejmować takie części, jak koncert życzeń, komunikaty poszczególnych zespołów o osiągnięciach i niepowodzeniach w swej działalności oraz „migawki” z życia klasy w postaci improwizacji niektórych wydarzeń (nierzadko sposób ujęcia może być humorystyczno-satyryczny). Audycje takie trwają przeciętnie 10—15 minut i mogą być również odtwarzane w klasach równoległych. Stanowią one…

    Read More