|  | 

Technologia a oświata

OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE

Asystent taki to nic innego, jak opro­gramowanie komputerowe, które jest w stanie podejmować inteligentne decyzje, uczyć się z doświadczeń i współpracować z innymi programami w celu realizacji różnych zadań. Może też radzić sobie z zalewem infor­macji z różnych baz informatycznych. Ludzie nie powinni tracić czasu na odsiewanie plew od ziarna. Czas jest zbyt cenną wartością w cywilizacji informacyjnej. By lepiej wykorzystać czas, trzeba będzie się odwoływać do pomocy programu komputerowego wyposażonego w umiejętności wyciągania wniosków, pomijania pewnych emocjonalnych zwrotów ję­zykowych, radzenia sobie z niejasnościami. Sami ludzie będą mogli się zająć bardziej interesującą i twórczą pracą.

oprogramowanie-komputerowe

ABOUT THE AUTHOR

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website