|  | 

Technologia a oświata

OSZCZĘDZANIE CZASU I ENERGII

W największym jednak stopniu technologia może się przyczyniać do oszczędzania czasu i energii. Pomaga więc w tworzeniu świata przed­miotowego. Jest to różny sposób widzenia świata zorientowanego na rozwiązywanie problemów poprzez właściwe wykorzystanie umiejętno­ści, wiedzy, praktyki. Według Simpsona technologia odznacza się „histo­rycznie niezmiennymi cechami, które są w stanie przetrwać wszelkie transformacje” (s.    15).    Technologia   jest więc sposobem na uporządkowanie świata, „którego celem jest kontrola i zmiana” (s. 16). Analiza ta dotyczy relacji między technologią a nauką. Związki te wydają się przekraczać ustalone granice. Stają się bardziej płynne, a używane definicje konwencjonalne i arbitralne.

oszczedzanie-czasu-i-energii

ABOUT THE AUTHOR

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website