|  | 

Technologia a oświata

REASUMUJĄC ROZWAŻANIA

Reasumując nasze rozważania: Gates przedstawia zwarty zestaw argu­mentów za stosowaniem zdobyczy nowoczesnej technologii w codzien­nym życiu. Trzeba jednak pamiętać, że Gates jest przedsiębiorcą w dzie­dzinie technologii informatycznej. Może więc chwalić swoją firmę, a nawet przekonywać prostych ludzi do swoich poglądów. Mogą oni nie zdawać sobie sprawy, że za tą wzniosłą retoryką kryje się chęć zdobycia maksymalnego zysku. Z kolei technofobia Stolla nie jest zbyt dobrze umotywowana intelektualnie. Podane argumenty nie są zbyt przekonywające. Nie koncentrują się na podważaniu stanowiska zajętego przez Gatesa lub jemu podobnych w kompetentny sposób. Prowokują jednak do krytycznej analizy roli i znaczenia komputera w społeczeństwie informacyjnym. Najbardziej zasadne wydaje się zajęcie stanowiska pośredniego.

reasumujac-rozwazania

ABOUT THE AUTHOR

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website