|  | 

Technologia a oświata

ŚWIADOMOŚĆ NIEBEZPIECZEŃSTW

Simpson jest świadomy tych niebezpieczeństw, nawiązując do konieczności ograniczenia technologii z punktu widzenia wyższości wartości życia ludzkiego. Można więc zakładać, że od technologicznej koncepcji świata uchronią nas: samoświadomość, refleksyjność, tradycja krytyki kultury, normatywna koncepcja człowieka, jego samorozwój, wpływ środowiska. Czynniki te mogą wpływać na ograniczanie roli i zna­czenia technologii do realizacji potrzeb człowieka. Zdaniem Simpsona, człowiek jest zarówno nieukończonym projektem, otwartym na to, co może się stać w przyszłości, na nowe sposoby doświa­dczeń i rozwoju, jak i historycznym tworem ukształtowanym przez tradycje i symbole, które konstytuująjego tożsamość.

swiadomosc-niebezpieczenstw

ABOUT THE AUTHOR

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website