|  | 

Technologia a oświata

ZAUFANIE DO TECHNOLOGII AUTOMATYCZNEJ

Powstaje pytanie, do jakiego stopnia chcemy zaufać technologii automatycznej. Nie są przecież obojętne dla środowiska naturalnego konsekwencje katastrof wynikające z zawodności systemów automatycznych w przemyśle. Powstająsytuacje kryzysowe, które nie zostały zaprogramowane. Zawodzą nie tylko maszyny, ale i ludzie (Czarnobyl). Wzrasta więc społeczna świadomość potencjalnych zagrożeń złożonych systemów technologicznych. Czy technologia jest powodem problemów społecznych, czy też odpo­wiedzią społeczeństwa, jak je rozwiązać? Żyjemy we wzrastająco przelu­dnionym świecie, w którym bogactwa naturalne wykorzystywane są do granic możliwości, a wszystkie aspekty naszego życia stają się współzależne. Raporty Klubu Rzymskiego (por. Peccei, 1982) zwróciły uwagę na niebezpieczeństwa związane ze stosowaniem technologii, a szczególnie bioinżynierii.

zaufanie-do-technologii-automatycznej

ABOUT THE AUTHOR

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website